Kontakt Dinabo

Dinabo Bedrift AS
Johannes Bruns gt 13, 0452 Oslo

Tlf: +47 22 17 77 50
Fax: +47 22 17 77 51
bedrift@dinabo.no

BedriftLøsningerSikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhetsaspektet ved bredbånd

Bredbånd skal kunne levere gode bedriftskritiske tjenester som Internett, VoIP, e-post, CRM- og fakturasystemer. Slike kritiske tjenester er samtidig sårbare og stiller krav til ytelse, kvalitet, sikkerhet og stabilitet. Alle våre kommunikasjonsløsninger er av ypperste klasse, men bedrifter burde uansett ha et forhold til sikring av intern-nettet (LAN’et).

Vi innehar kunnskap om slike utfordringer og bistår gjerne deres bedrift i å sikre kommunikasjonsløsningene.

Ved sikring av kommunikasjonsløsninger er det noen generelle elementer man burde ha i bakhodet:

  • Fysisk sikring av CPE, rutere og servere slik at ikke kabler blir koblet ut eller at strømmen går
  • Backup av viktig data, både fra servere og de ansattes datamaskiner
  • Genrell oppdatering av operativ system og applikasjoner
  • Antivirus: Hver enkelt datamaskin bør ha antivirus, samt sentralisert på e-post, gjerne i kombinasjon med SPAM-filter
  • Brannmur/Firewall: Sentralt punkt for sikring av det bedriftsinterne nettverket mot internett